Zarząd Koła

 

Zarząd Koła od grudnia 2020 roku.

Polończyk Krzysztof przewodniczący
Matysik Klaudiusz łowczy o. 134
Gaudy Marek łowczy o. 158
Gaudy Patrycja skarbnik
Polończyk Krzysztof sekretarz

Poprzednie zarządy:

2019 - 2020
2019
Polończyk Krzysztof - przewodniczący
Matysik Klaudiusz - łowczy o. 134
Gaudy Marek - łowczy o. 158
Gaudy Patrycja - skarbnik
Ciemniewski Krzysztof - sekretarz

Polończyk Krzysztof - przewodniczący
Matysik Klaudiusz - łowczy o. 134
Gaudy Marek - łowczy o. 158
Gaudy Patrycja - skarbnik
Polończyk Krzysztof - sekretarz
2018
2017 - 2018
Wieczorek Jerzy - przewodniczący
Matysik Klaudiusz - łowczy o. 134
Gaudy Marek - łowczy o. 158
Gaudy Patrycja - skarbnik
Polończyk Krzysztof - sekretarz

Wieczorek Jerzy - przewodniczący
Matysik Klaudiusz - łowczy o. 134
Gaudy Marek - łowczy o. 158
Urban (Biskupek) Paula - skarbnik
Wieczorek Grzegorz - sekretarz
2016 - 2017
2014 - 2016

Kycia Józef - przewodniczący
Matysik Klaudiusz - łowczy o. 134
Gaudy Marek - łowczy o. 158
Biskupek Paula - skarbnik
Wieczorek Grzegorz - sekretarz

Kycia Józef - przewodniczący
Franik Bernard - łowczy o. 134
Gaudy Marek - łowczy o. 158
Polak Szymon - skarbnik
Wieczorek Grzegorz - sekretarz
2013 - 2014

2009 - 2013

Klimek Rudolf - przewodniczący
Kycia Józef - łowczy o. 144
Gaudy Marek - łowczy o. 169
Tumułka Mateusz - skarbnik
Polończyk Krzysztof - sekretarz

Klimek Rudolf - przewodniczący
Kycia Józef - łowczy o. 144
Gaudy Marek - łowczy o. 169
Tumułka Mateusz - skarbnik
Sobotta Martin - skarbnik
Polończyk Krzysztof - sekretarz

2002 - 2009

2001 - 2002

Ciemniewski Zbigniew - przewodniczący
Franik Bernard - łowczy o. 144
Świerkot Michał - łowczy o. 169
Gaudy Zygmunt - łowczy o. 169
Kycia Józef - skarbnik
Otrębski Andrzej - sekretarz

Ciemniewski Zbigniew - przewodniczący
Franik Bernard - łowczy o. 67
Gaudy Zygmunt - łowczy o. 103
Kycia Józef - skarbnik
Swaryczewski Tadeusz - sekretarz

2000 - 2001

>>> - 2000

Ciemniewski Zbigniew - przewodniczący
Skubela Norbert - łowczy o. 67
Gaudy Zygmunt - łowczy o. 103
Kycia Józef - skarbnik
Swaryczewski Tadeusz - sekretarz

Dobkiewicz Tomasz - przewodniczący
Skubela Norbert - łowczy o. 67
Gaudy Zygmunt - łowczy o. 103
Janecki Mariusz - skarbnik
Tumułka Mateusz - sekretarz

Lata 90.

Koniec lat 80.

Dobkiewicz Tomasz - przewodniczący
Swaryczewski Tadeusz - przewodniczący
Skubela Norbert - łowczy o. 67
Janecki Mariusz - łowczy o. 67
Gaudy Zygmunt - łowczy o. 103 (od 1995)
Paździor Stefan - łowczy o. 105 / 103
Tumułka Grzegorz - skarbnik
Dębowski Maciej - sekretarz

Swaryczewski Tadeusz - przewodniczący
Ciemniewski Andrzej - przewodniczący
Nowak Alfred - przewodniczący
Leś Andrzej - łowczy o. 67
Ciemniewski Krzysztof - łowczy o. 105
Janecki Mariusz - łowczy
Tumułka Grzegorz - skarbnik
Piotrowski Zygmunt - sekretarz

1983 - 1984

1980 - 1983

Nowak Alfred - przewodniczący
Skubela Norbert - łowczy
Leś Andrzej - skarbnik
Otrębski Andrzej - sekretarz

Dobkiewicz Stanisław - przewodniczący
Skubela Norbert - łowczy
Leś Andrzej - skarbnik
Otrębski Andrzej - sekretarz

Lata 70.

Lata 50. - 60.

Dobkiewicz Stanisław - przewodniczący
Marek Alfred - łowczy
Błaszczyński Dionizy - łowczy
??? - skarbnik
Otrębski Marian - sekretarz (rok 1977)
Błaszczyńska Anna - sekretarz

Wanot Jan - przewodniczący
Błaszczyński Dionizy - łowczy
Świrydenko Gabriel - skarbnik
Błaszczyńska Anna - sekretarz

Logowanie do ...::: Panelu :::...

Pogoda w obw. 134 - Rudy
Pogoda w obw. 158 - Kryry