Gospodarka łowiecka

Od początku istnienia Koło łowieckie Ostoja gospodaruje na dwóch obwodach położonych na terenie obecnego województwa śląskiego.

Obwód nr 134 o powierzchni całkowitej 7810 ha, w tym 6551 hektarów lasu, leży w powiecie raciborskim, na granicy województw śląskiego i opolskiego. Łowisko rozpościera się pomiędzy zamykającą je od północy rzeką Bierawką, prawostronnym dopływem Odry, a równolegle płynącą, wzdłuż południowej granicy obwodu, rzeką Rudą. Przestrzeń leżąca pomiędzy tymi rzekami pokryta jest pięknym lasem, będącym częścią Lasów Rudzkich, tworzących z Lasami Kobiórskimi, liczącą ponad 60 tysięcy hektarów przestrzeń, o wielkim znaczeniu dla środowiska naturalnego regionu. Na terenie naszego obwodu dominują stanowiska borowe oraz lasy mieszane. Całość obwodu położona jest na terenie nadleśnictwa Rudy Raciborskie, którego pełną charakterystykę, pozyskaną ze strony Lasów Państwowych, można zobaczyć w tym pliku (uwaga: rozmiar ponad 10 MB).

Podstawą gospodarki łowieckiej jest zwierzyna gruba. Na terenie obwodu występuje liczna populacja jelenia europejskiego, daniel, sarna, dzik. W dolinach rzek można spotkać dzikie kaczki i nieliczne bażanty, a z gatunków niełownych coraz liczniejszego bobra oraz wydrę. Dosyć liczna jest populacja słonki. Lasy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, a szczególnie lasy naszego obwodu, od setek lat są tradycyjnym miejscem rykowisk jeleni będących największą atrakcją łowiecką naszego terenu.
Koło od wielu lat prowadzi aktywną gospodarkę łowiecką.

Obwód 134 w liczbach:

zagospodarowane łąki śródleśne 124 hektary
buchtowiska 14,2 kilometra (18 buchtowisk)
lizawki 70 sztuk
ambony 150 sztuk
dokarmianie:  
- karma objętościowa sucha 12 ton
- karma objętościowa soczysta 250 ton
- karma treściwa 60 ton
wydatki na gospodarkę łowiecką 133 tysiące złotych

Jak widać z tego zestawienia koło prowadzi praktyczne gospodarstwo łowieckie na powierzchni prawie 150 hektarów łąk i buchtowisk. W obwodzie powstało zaplecze techniczne i magazynowe na ponad 0,5 hektarowej  działce w Rudach. Koło zatrudnia na etacie 1 pracownika, niezależnie od pracy społecznej członków.

Dla optymalnego zagospodarowania pozyskanej zwierzyny koło wybudowało Bazę Dziczyzny mającą status zakładu przetwórczego prowadzonego pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii. Powstała też sieć skupów zlokalizowana w sąsiednich obwodach. W ostatnich latach pozyskanie zwierzyny grubej w obwodzie 134 kształtowało się na poziomie 350 sztuk rocznie.

Przyszłość obwodu to z pewnością optymalizacja gospodarki zwierzyną płową, szczególnie jeleniem, w kierunku stabilizacji populacji i poprawy jej jakości. Ciekawą perspektywą jest powstający zbiornik zalewowy na terenie wygasającej Kopalni Piasku Kotlarnia. Powierzchnia przeznaczona do zalania to około 900 hektarów, co powinno stworzyć wspaniałe warunki dla rozwoju populacji ptactwa wodnego, z możliwością jej łowieckiego wykorzystania.

 

Obwód 158 o powierzchni 6025 ha, w tym powierzchnia lasu 974 ha, leży na terenie powiatu pszczyńskiego. Południową i centralną część łowiska zajmuje dolina rzeki Pszczynki oraz Las Baranowicki. Od zachodu obwód opiera się o obrzeże Lasów Kobiórskich. W wymiarze symbolicznym nasze dwa obwody łączy rzeka Ruda, której źródła znajdują się w Lesie Baranowickim.

Podstawą gospodarki łowieckiej obwodu jest populacja daniela oraz sarny. Występuje też okresowo dosyć licznie dzik oraz sporadycznie, raczej przechodni jeleń. Introdukowany w 1987 r. do Lasu Baranowickiego daniel, zgodnie z oczekiwaniem, znalazł tam znakomite warunki do rozwoju i stworzył obecnie silną, stale rozwijającą się populację, o niewielkiej w sumie skłonności do migracji. Obecnie jego pozyskanie kształtuje się na poziomie 50 sztuk, dając też wspaniałą możliwość obserwacji październikowego bekowiska. Drugim, ważnym z łowieckiego punktu widzenia gatunkiem, jest sarna. Występuje w obwodzie licznie, a jej jakość daje czasem szansę pozyskania medalowych parostków. Pozyskanie zwierzyny grubej obwodzie kształtuje się na poziomie około 150 sztuk rocznie. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych obwód był bardzo zasobny w bażanta, dziką kaczkę i zająca. Pozyskiwano też trochę kuropatw. Późniejsze zmiany ekosystemu, m.in. zagospodarowanie stawów oraz wzrost intensywności gospodarki rolnej, doprowadziły do znacznego spadku liczebności tych gatunków. Obecnie na średnim poziomie utrzymuje się populacja bażanta, a w ostatnich latach zaczął odradzać się zając. Pozyskanie lisów kształtuje się pomiędzy 30 a 80 sztuk rocznie.

Obwód 158 w liczbach:

poletka łowieckie 2,44 hektarów
buchtowiska 0,375 kilometra (5 buchtowisk)
dokarmianie:  
- karma objętościowa sucha 1 tona
- karma objętościowa soczysta 10 ton
- karma treściwa 9 ton
- sól 0,2 tony
paśniki i posypy dla bażantów 71 sztuk
lizawki 55 sztuk
ambony 66 sztuk
wydatki na gospodarkę łowiecką 25 tysięcy złotych

Koło gospodaruje na terenie „wciśniętym” pomiędzy napierającą ze wszystkich stron ludzką aktywność, ale układ terenu sprawił, że w łowisku znajduje się sporo ciekawej z łowieckiego i przyrodniczego punktu widzenia przestrzeni. Pojawiły się plany zwiększenia aktywności na rzecz poprawy stanów zwierzyny drobnej, szczególnie bażanta i zająca. Bardzo dobrze sprawdziła się nasza ekologiczna inwestycja - wykopanie w dolinie Pszczynki stawu i stworzenie wokół niego ostoi dla drobnej zwierzyny, co z pewnością powinno być zachętą dla realizacji planu zwiększenia liczebności bażanta i zająca w obwodzie.

 

Logowanie do ...::: Panelu :::...

Pogoda w obw. 134 - Rudy
Pogoda w obw. 158 - Kryry
Wizyty na stronie
Dzisiaj17
Wczoraj133
W tym tygodniu150
W tym miesiącu1975
Ogółem591263

Obecnie na stronie

1
Online