Koło łowieckie

Koło Łowieckie Ostoja Gliwice gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich: typowo leśnym, dzierżawionym w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie oraz polnym, posiadającym jednak prawie tysiąc hektarów niewielkich lasów, położonym między Żorami, a Pszczyną.

Podstawową działalnością koła łowieckiego jest praca na rzecz łowiska, a więc przede wszystkim hodowla, czyli utrzymanie stanu i kondycji zwierzyny na właściwym poziomie oraz budowa i konserwacja urządzeń łowieckich, a w końcowym etapie tych działań, realizacja planów łowieckich, czyli polowania.

Nasze koło łowieckie dzierżawi ponad 100 ha leśnych pasów przeciwpożarowych. Wykonaliśmy kilkanaście paśników dla zwierzyny grubej oraz setki posypów i budek dla zwierzyny drobnej, a także wykopaliśmy własny staw o powierzchni około 1 ha, po czym obsadziliśmy jego brzegi drzewkami i krzewami.
Poprawa warunków bytowania zwierzyny ma na celu uzupełnianie ubogiej w okresie zimowym bazy żerowej, co prowadzi do zmniejszenia ubytków naturalnych i ogranicza spadek jakości osobniczej, a poza okresem zimowym zmniejsza rozmiar szkód wyrządzanych przez zwierzynę w drzewostanach i na polach.
Koło łowieckie Ostoja prowadzi racjonalną gospodarkę populacjami zwierzyny grubej. Dbamy o zachowanie właściwej struktury wiekowej jak i płciowej oraz o dostosowanie liczebności populacji do zasobności żerowej łowisk, a także o poprawę warunków bytowania zwierzyny drobnej.
W roku 1987 w jedynym zwartym kompleksie leśnym naszego polnego obwodu wprowadziliśmy nowy gatunek zwierzyny. Dokonaliśmy tutaj introdukcji danieli i już po 10 latach intensywnej ochrony i hodowli, stworzyliśmy populację na tyle silną, że mogliśmy rozpocząć jej łowiecką eksploatację.

 

W roku 2003 Koło Łowieckie Ostoja otrzymało Złoty Medal Zasługi Łowieckiej i urządziło własny Klub Myśliwski. Koło zakupiło działkę, drugi traktor oraz dodatkowy sprzęt rolniczy. Koło posiada też własną chłodnię, spełniającą wymogi UE oraz własne punkty skupu dziczyzny.
I przede wszystkim nasze koło ma dalsze plany rozwoju.

Darz Bór!

 

Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach

Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach

Koło używa systemu Epi24

logo epi

 

Logowanie do ...::: Panelu :::...

Pogoda w obw. 134 - Rudy
Pogoda w obw. 158 - Kryry