Program “Ożywić pola”

Program “Ożywić pola” w naszym kole – start

W ostatnich tygodniach Zarząd podjął szerokie działania na rzecz rozwoju zwierzyny drobnej w obwodzie 158. Dzisiaj parę słów o spotkaniu z rolnikami gospodarującymi w naszym łowisku, które rozpoczęło aktywność w ramach tego projektu.

Spotkanie miało miejsce 1 marca 2015 r. w Kryrach i wzięło w nim udział 28 rolników z kilku miejscowości naszego obwodu, w tym wójt gminy Suszec, obejmującej większość naszego obwodu. Budując listę zaproszonych oparliśmy się na wiedzy środowiskowej Michała Świerkota znającego gospodarzy jak mało kto w tych stronach. Zaproszenie skierowaliśmy do osób prowadzących średnie i duże gospodarstwa, wiążących z rolnictwem swoją przyszłość i swoją aktywnością pokazujących, że ich rola środowiskowa będzie w przyszłości rosła. Z naszej strony stawił się zarząd koła, a mnie przypadła rola moderatora tego spotkania.

Plan spotkania był prosty. Zaczęliśmy od poczęstunku w postaci pieczonego w całości dzika nadzianego kaszą a potem siedliśmy do rozmowy o wspólnych sprawach. W imieniu zarządu, przedstawiłem zaproszonym zarząd koła i nasze koło. Myślę, że dla wielu rolników niespodzianką było to, że zarządzamy łowiectwem w tym obwodzie już od 65 lat, że gospodarujemy łącznie na ponad 12 tysiącach hektarów, że w ramach naszego zadania prowadzimy w naszym leśnym obwodzie gospodarkę na ponad 130 ha łąk śródleśnych, mając do tego przygotowane zaplecze techniczne nie gorsze niż w gospodarstwach rolnych. Opowiedziałem o ilości pozyskiwanej zwierzyny i wysiłku który jest potrzebny aby 52 myśliwych, nie zawsze przecież pierwszej młodości, mogło tak duże zadanie realizować. Opowiedziałem o zasadach gospodarki łowieckiej w Polsce oraz o roli koła łowieckiego w systemie, o zmianach środowiska do których prowadzi obecna mechanizacja i chemizacja rolnictwa. Pokazałem, jak można wspólnym działaniem zmniejszyć zawężanie się bioróżnorodności, prowadzące nie tylko do spadku populacji drobnej zwierzyny ale również ewidentnie szkodliwe dla człowieka.

Przedstawiony rolnikom plan zakłada; 1. inwentaryzację terenów które mogą być przekształcone w użytki ekologiczne, 2. przygotowanie projektów zagospodarowania tak zinwentaryzowanej przestrzeni, 3. wyszukanie źródeł finansowania tego zadania w środkach WFOŚ, ARiMR oraz w środkach gmin na terenie których działamy, 4. etapową realizację zadania rozpisanego na cząstkowe projekty.

Jak odebrano naszą prezentację? Muszę z prawdziwą przyjemnością i satysfakcją powiedzieć, że bardzo dobrze. Spotkaliśmy się z ludźmi związanymi od pokoleń z ziemią na której żyją i pracują oraz z rejonem w którym działamy. Spotkaliśmy ludzi rozumiejących problem, rozumiejących jego wagę, mających wreszcie świadomość, że świat zwierząt potrzebuje przestrzeni znacznie przekraczającej powierzchnię ich gospodarstw. Spotkaliśmy wreszcie ludzi mających praktyczną wiedzę przyrodniczą i pozytywnie myślących o swoich zadaniach względem środowiska.Warto w tym miejscu powiedzieć, że nie zgłoszono w czasie spotkania żadnych zastrzeżeń do wielkości opłat do hektara, na poziomie obowiązujących obecnie, jako nawiązki, za aktywność na tym terenie koła łowieckiego.

Co dalej? W czasie spotkania zgłoszono szereg propozycji, m.in. gmina, ustami obecnego na zebraniu wójta, zadeklarowała zainteresowanie projektem. Zaczniemy inwentaryzację terenu a potem siądziemy do konkretnych propozycji które będziemy uzgadniali już z konkretnymi gospodarzami. Z pewnością nie zabraknie tematów na kolejne spotkanie, tym razem już bardziej robocze.

→ Zdjęcia ze spotkania 1 marca 2015 r. w Kryrach

→ Kolejny etap Planu Odbudowy Zwierzyny Drobnej

Zbigniew Ciemniewski

 

Logowanie do ...::: Panelu :::...

Wizyty na stronie
Dzisiaj15
Wczoraj153
W tym tygodniu403
W tym miesiącu3701
Ogółem608509

Obecnie na stronie

2
Online