Sala Dydaktyki Przyrodniczo-Łowieckiej

Koncepcja utworzenia Sali Dydaktyki Przyrodniczo-Łowieckiej w Rudach

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Tak brzmi artykuł 1 Polskiego Prawa Łowieckiego, jednoznacznie lokując łowiectwo polskie w szerokim kręgu zadań realizowanych dla ochrony środowiska naturalnego. Z nadania Państwa Polskiego, całością spraw gospodarki łowieckiej zajmuje się Polski Związek Łowiecki, a w terenie, jego zadania statutowe realizują koła łowieckie.

Obok zadań czysto łowieckich, a więc związanych bezpośrednio z gospodarowaniem populacjami zwierząt łownych, na Polskim Związku Łowieckim, a tym samym na kołach łowieckich, ciążą też obowiązki związane ze szkoleniem kadry własnej (myśliwych) oraz szeroko rozumianą edukacją kierowaną do całego społeczeństwa. Bez skutecznej realizacji tych zadań, na dłuższą metę, łowiectwo straci swoją zdolność do szerokiego współdziałania zarówno ze społecznościami wśród których działa, jak i innymi organizacjami działającymi w obszarze ochrony środowiska naturalnego.

Rudy Raciborskie (Wielkie), niewielka miejscowość na zachód od Gliwic, położone są w centrum historycznej i przyrodniczej krainy, dla której, na początku lat dziewięćdziesiątych zbudowano formalną przestrzeń Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, będącą największą tego typu przestrzenią w Polsce. Powierzchnia parku liczy prawie 50 tysięcy hektarów i obejmuje przestrzeń od miasta Żory po Racibórz. Niezależnie od aktywnej działalności instytucji Parku Krajobrazowego, działalność dydaktyczną, dotyczącą wielu aspektów ochrony środowiska prowadzą na tym terenie nadleśnictwa Rybnik i Rudy. W ciągu ostatnich lat powstała cała sieć nowoczesnych ścieżek dydaktycznych w lesie, bardzo chętnie odwiedzanych przez mieszkańców sąsiednich miast. Po wielkim pożarze z 1992 r. zainwestowano wielki wysiłek i równie wielkie pieniądze w odbudowę zniszczonych terenów, co dzisiaj pozwala z dumą pokazywać efekty pracy leśników. W samej miejscowości Rudy, dzięki aktywności Kurii Gliwickiej, ze wsparciem środków unijnych, pięknie odrestaurowano zespół parkowo-pałacowy, tworząc warunki dla prowadzenia działalności edukacyjnej czy naukowej i ściągając w to miejsce bardzo liczne grupy turystów z całej Polski i z poza jej granic.

Na terenie Lasów Rudzkich prowadzona jest nowoczesna gospodarka łowiecka, która może być z pewnością pokazywana jako wzór do naśladowania, stwarzając doskonałą platformę dla edukacji przyrodniczo-łowieckiej połączonej z możliwością rekreacji i wypoczynku na tym terenie.

Koło Łowieckie „OSTOJA” Gliwice gospodaruje na tym terenie od ponad 60 lat i w tym czasie zbudowało infrastrukturę w łowisku oraz jej zaplecze techniczne, które pozwalają na przygotowanie również znakomitej przestrzeni dydaktycznej. Nieruchomość koła znajduje się przy głównej drodze prowadzącej w głąb Lasów Rudzkich, kilkaset metrów ma zespołem parkowo-pałacowym. Uważamy, że spełniamy wszelkie warunki aby podjąć wysiłek dla uzupełnienia oferty dydaktycznej Parku Krajobrazowego oraz Lasów Państwowych, o ważny element jakim jest edukacja łowiecko-przyrodnicza. Planowana inwestycja ma dać możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych dla grup 30 osobowych w wybudowanym pawilonie oraz prezentację różnych zadań realizowanych przez koła łowieckie regionu na rzecz środowiska, w oparciu o wystawę na miejscu oraz praktyczne zajęcia w terenie. Uważamy, że obok zajęć dla młodzieży szkolnej czy osób dorosłych nie związanych z łowiectwem, ważną częścią oferty powinna być edukacja kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego, członków zarządów kół łowieckich, jak również szeregowych myśliwych.

Logowanie do ...::: Panelu :::...

Pogoda w obwodzie 134

Pogoda w obwodzie 158

Wizyty na stronie
Dzisiaj221
Wczoraj199
W tym tygodniu221
W tym miesiącu3940
Ogółem186079

Obecnie na stronie

3